ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Maritime law

Έχοντας αποκτήσει ιδιαίτερη εξειδίκευση σε όλο φάσμα του ναυτικού δικαίου, παρέχουμε καθημερινά συμβουλές για κάθε είδους ζήτημα που άπτεται της θαλάσσιας μεταφοράς.
Εκπροσωπούμε πλοιοκτήτες, ναυλωτές, μεσίτες και πράκτορες και προωθούμε την επίλυση ναυτιλιακών διαφορών, είτε εντός είτε εκτός των δικαστικών αιθουσών, κατά τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα στην πράξη και την εμπορική αντίληψη

Left Menu Icon