ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

VLASSIS law firm

Η Εταιρεία παρέχει ευρύ πεδίο νομικών υπηρεσιών σε εταιρείες και επιχειρηματίες από διάφορους οικονομικού κλάδους.

Η ποικίλη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών μας δραστηριοποίηση της Εταιρείας, μας επιτρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του εμπορικού και επιχειρηματικού δικαίου.

Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει τόσο παραδοσιακές υποθέσεις σύστασης εταιρειών, εμπορικών μισθώσεων, συμβάσεων εργασίας, αγοραπωλησίες, όσο και σύγχρονες μορφές συμβάσεων ανάθεσης, πληροφορικής, προστασίας δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας και τιτλοποίησης απαιτήσεων

Left Menu Icon