Τομείς ενασχόλησηςτου δικηγορικού μας γραφείου

Law

Το ποινικό δίκαιο αποτελεί κύριο άξονα δραστηριότητας της Εταιρείας.
Ασχολούμαστε ενεργά με υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, αδικήματα εταιρικού και ναυτικού
δικαίου και διαθέτουμε μία ομάδα άρτια καταρτισμένων δικηγόρων που έχουν αποκτήσει εκτενή πείρα,
εκπροσωπώντας πολλούς πελάτες σε όλες τις βαθμίδες της ποινικής διαδικασίας.

Left Menu Icon