Σπύρος Βλάσσης

Σπύρος Βλάσσης
Ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος
Εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο, ιδιαίτερα στο πεδίο του ναυτικού και οικονομικού εγκλήματος.

E-mail: spyros.vlassis@svlaw.gr

Left Menu Icon