Γεωργία Γουλάκου

Γεωργία Γουλάκου
Εταίρος
Εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο. Οργάνωση και προετοιμασία ποινικών δικογραφιών, τόσο σε ζητήματα προδικασίας, όσο και κύριας διαδικασίας.
Εμπειρία στην προετοιμασία αναιρετικών δικογράφων.

E-mail: georgia.goulakou@svlaw.gr

Left Menu Icon