Τομείς Ενασχόλησης

Η Βλάσσης & Συνεργάτες έχει αναδειχθεί ως ταχύτατα αναπτυσσόμενη και διαρκώς επεκτεινόμενη δικηγορική εταιρεία, παρέχοντας υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες σε έναν ευρύ κύκλο πελατών, που περιλαμβάνει νομικά και φυσικά πρόσωπα.
Οι Υπηρεσίες
Η εταιρεία αναλαμβάνει συστηματικά και αποτελεσματικά δικαστικές και συμβουλευτικές υποθέσεις, τόσο ποινικής όσο και αστικής φύσεως. Το γεγονός ότι οι πελάτες μας συνεχώς μας συστήνουν και σε άλλους, αποτελεί απόδειξη του επιπέδου των υπηρεσίων που προσφέρουμε.
Η Εταιρεία έχει υπάρξει αξιοσημείωτα ενεργή σε πολλές σημαντικές υποθέσεις που απασχόλησαν τα ελληνικά δικαστήρια κατά την τελευταία δεκαετία και αναγνωρίζεται από ακαδημαϊκούς και νομικούς ως ένας απόλυτα εξειδικευμένος οργανισμός που παρέχει ύψιστης ποιότητας υπηρεσίες.

Είμαστε περήφανοι για το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχίας μας στις δικαστικές διαδικασίες και τη φήμη που έχουμε αποκτήσει ως δικηγόροι που “κερδίζουν δύσκολες και αμφιλεγόμενες υποθέσεις”.

Είμαστε επίσης γνωστοί για τις απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας συμβουλές και έχουμε ως σήμα κατατεθέν την επίλυση προβλημάτων παρέχοντας σκέψεις και λύσεις πέραν από τα καθιερωμένα και προσεγγίζοντας τα πράγματα με πρακτικό, εμπορικό και πάντοτε νομικά ασφαλή τρόπο, που φέρει αποτελέσματα εκεί που άλλοι βρίσκουν αδιέξοδα.

Σκοπός μας είναι να επεκτείνουμε και να ανανεώνουμε συνεχώς το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουμε παραμένοντας αφοσιωμένοι στην αντιμετώπιση των διαρκώς εναλλασσόμενων αναγκών των εντολέων μας και προσφέροντας άριστες νομικές συμβουλές στο σημερινό, γεμάτο προκλήσεις και ανταγωνισμό, επιχειρηματικό περιβάλλον.

Left Menu Icon