Ελένη Γεωργακοπούλου

Ελένη Γεωργακοπούλου
Συνεργάτης
Ενασχόληση με το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο. Εξειδίκευση στις χρηματοδοτήσεις και αγοραπωλησίες πλοίων και την οργάνωση εξωχώριων εταιρειών.

E-mail: eleni.georgakopoulou@svlaw.gr

Left Menu Icon