ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Administrative

Εκπροσωπούμε πελάτες τόσο στα πρωτοβάθμια όσο και στα δευτεροβάθμια διοικητικά Δικαστήρια σε ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ του Κράτους και των φυσικών ή νομικών προσώπων.

Επιπροσθέτως, ασχολούμαστε με ζητήματα συμμόρφωσης, κυρίως σε τομείς της οικονομίας που διαθέτουν ευρύ ρυθμιστικό πλαίσιο και πραγματοποιούμε όλους τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας αναφορικά με την παραχώρηση διοικητικών αδειών.

Το ρυθμιστικό πεδίο των αγορών ενέργειας, ΜΜΕ και διαφήμισης αποτελούν τομείς στους οποίους ειδικευόμαστε.

Left Menu Icon