Γιάννης Μπουρίθης

Γιάννης Μπουρίθης
Συνεργάτης
Εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο. Ενασχόληση με την προετοιμασία και εκδίκαση ποινικών υποθέσεων.

E-mail: ioannis.bourithis@svlaw.gr

Left Menu Icon