Βασιλική Βλάσση

Βασιλική Βλάσση
Συνεργάτης
Εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο. Ενασχόληση με την προετοιμασία και εκδίκαση ποινικών υποθέσεων.

E-mail: vassiliki.vlassi@svlaw.gr

Left Menu Icon