Γεώργιος Κεχαγιόπουλος

Γεώργιος Κεχαγιόπουλος
Εταίρος
Εξειδίκευση στο εμπορικό και ναυτικό δίκαιο, τόσο σε επίπεδο εταιρειών, όσο και σε σχέση με τη δικαστική επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν από την κίνηση και την εκμετάλλευση πλοίων.
Επιπλέον, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων αθλητικού δικαίου.

E-mail: george.kechagiopoulos@svlaw.gr

Left Menu Icon